Voor de (nieuwe) leden

Elke woensdagavond is de verenigingsavond. Dat betekent dat het hele jaar door de bar open is. In het seizoen, als het niet te vroeg donker is, worden er dan korte tochten georganiseerd. Ook is er, het hele jaar door, op woensdagavond een kanopolotraining. Ook zijn er in de winter activiteiten.

Klik hier voor toerkanoën, kanopolo en slalom om alle activiteiten te lezen. Kijk voor het programma op agenda in het menu aan de bovenzijde van de pagina.

sluit

lidmaatschap

 • het lidmaatschap loopt van 1 januari t.m. 31 december.
 • opzeggen moet voor 1 december plaatsvinden voor het volgende jaar
 • contributie en stallingsgeld bij inschrijving na 1 juli half geld
 • een seniorlid is op 1 januari van het lopend jaar 16 jaar of ouder

contributie

 • voor senioren € 99,00
 • seniorgezinsleden € 66,00
 • junioren € 66,00
 • jeugdgezinsleden € 33,00
 • maximum per samenlevingsverband € 198,00 en voor de gratis jeugdgezinsleden de contributie voor het Watersportverbond

entreegeld

 • senioren € 15,00
 • junioren € 5,00
 • maximum per samenlevingsverband € 15,00

botenbijdrage

Als je in een boot van de vereniging vaart.

 • senioren € 56,00 per jaar
 • junioren € 28,00 per jaar
 • senior poloërs € 44,00 per jaar
 • junior poloërs € 22,00 per jaar

In het eerste kalenderjaar van je lidmaatschap is er geen bootbijdrage verschuldigd.

stallingsgeld

 • kayak € 39,00
 • C-, F-, en G- vak € 26,00
 • Canadese kano € 78,00

@@km vergoeding nog aanvullen

 

betalingen t.n.v. Alphense Kanovereniging “De Kromme Aar”, Alphen aan den Rijn

bankrekeningen

Rabo NL03RABO0391662236

ING    NL92INGB00004949341

terug naar vereniging

veiligheid

Het is natuurlijk de bedoeling, dat onze activiteiten plezierig en veilig zijn. Zelfs toervaren is in de winter niet zonder risico met het koude water. Daarom zijn er afspraken binnen de vereniging die de organisator altijd zal moeten volgen. Wat het is staat bij de verschillende kanosoorten vermeld.

Hier vind je het AKV-veiligheidsreglement

verklaring omtrent het gedrag

Ook jongeren moeten zich veilig kunnen voelen binnen de vereniging. Daarom vragen wij van leden die leiding geven bij activiteiten waar minderjarigen bij betrokken zijn een verklaring omtrent het gedrag (VOG). Een bewijs van goed gedrag in het verleden. Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de sportvereniging kunnen uitoefenen. 

privacy

 In gevolge de wettelijke verplichting ter bescherming van de privacy heeft ook de Alphense Kano Verenging passende maatregelen genomen.  Zo zijn de regels aangepast voor  de bewaartermijn van de gegevens, verkrijgen van toestemming voor het opslaan en verwerken. De contacten met derde partijen zijn herzien zodat geen persoonsgegevens  verder kunnen worden verspreid.
Dit alles heeft geresulteerd in een verklaring omtrent privacy van de vereniging. Deze is hier te vinden
 

In dit deel vind je de organisatie van de vereniging en alle plannen voor dit jaar.

Vergeet vooral niet bij de commissies te kijken en vraag je af wat je kleine bijdrage kan zijn. We zijn tenslotte een vereniging.

Het bestuur bestaat uit:

Jan Hordijk, voorzitter@krommeaar.nl
Henk Snaterse, secretaris@krommeraar.nl
Gertjan op ´t Land, penningmeester@krommeaar.nl
Hans Parmentier, toercommissie@krommeaar.nl
Toon van den Hooren, botencommissie@krommeaar.nl
Wim Dieho, bouwcommissie
Ries de Graaf, barcommissie

 

 

toercommissie
toercommissie

Wat doet de toercommissie?
De toercommissie wil een grotere variatie van toertochten aanbieden. Daarbij moet je denken aan korte tochten, langere maandtochten, zee- en grootwatertochten.

Wie zitten erin?
Hans Parmentier (voorzitter en bestuurslid)
Evert Groeneveld
Maarten Blasse
Reinier Elbertsen
Tom Reijchard

Welke bijdrage kan je leveren?

jaarplan 2019

jaarverslag 2018

 

 

 

 

Jaarplan 2019

Jaarverslag 2018

We richten ons bij de Alphense Kanovereniging bij de jeugd vooral kanopolo en kanoslalom.

jaarplan 2019

jaarverslag 2018

Onder de kanotechnische commissie vallen de cursussen en instructies en ook de zwembadtrainingen in de winter. In het onderstaande jaarplan 2019 kan je meer over deze commissie vinden.

klik hier voor de tijden van de trainingen

 

 

Jaarplan 2019

Jaarverslag 2018

De botencommissie houdt zich bezig met het beheer en onderhoud van de verenigingsboten.

Hier vind je het botenpakket

 

garantie

Wat doet de p.r.-commissie?
De p.r.-commissie promoot activiteiten van de Alphense Kanovereniging en wil zoveel mogelijk mensen daarmee kennis laten maken. Het doel is in de eerste plaats nieuwe leden te werven om te zorgen voor voldoende “nieuw bloed” om een actieve vereniging te houden.

Wat doen we dit jaar?

 • Elke woensdagavond om 19 uur, gedurende de zomertijd, is er iemand aanwezig om potentiële nieuwe leden te ontvangen.
 • We doen mee op de Open Dag Waterrecreatie op 16 juni in Woubrugge. Als was het maar om de Drakenbootrace te winnen.
 • We doen mee op de Verenigingenmarkt bij het winkelcentrum De Baronie op 23 juni van 10 tot 16 uur
 • Ook zetten we de website en Facebook in als promotiemiddelen.

Wie zitten er in de p.r. commissie?

Jan Hordijk (voorzitter en contactpersoon in het bestuur)
Tom Reijchard

Wat kan je eraan bijdragen?

Wij vragen allen leden om in hun vrienden- en kennissenkring de vereniging te promoten. Natuurlijk stellen we het ook op prijs als je met ideeën komt om de vereniging bekender te maken.

Jaarplan 2019

Jaarverslag 2018

Plannen 2018

 

Jaarplan 2019

Jaarverslag 2018

 samenstelling commissie

Herman van Huis (voorzitter en vertegenwoordiger in het bestuur)
Wim Dieho
Albert van Diemen
Arnoud Jansen
Henk Snaterse 
John Vastenhout

Jaarplan 2019

Jaarverslag 2018